Efektem przeżyć i emocji, jakich dostarczył autorowi pobyt w Bronowie jest obraz przedstawiający Poetkę na tle dawnego parku i dworku. Obraz można oglądać w jednej z sal bronowskiego dworku.

7 lipca br. gościliśmy 150 uczestników rajdu rowerowego zorganizowanego prze Fundację „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” śladami pamięci walk o niepodległość.
Celem rajdu było upowszechnienie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznawanie miejsc związanymi z walkami o niepodległość, jakie rozegrały się na terenie powiatu poddębickiego i zgierskiego.