Takie wnętrza należą do rzadkości i nastrajają do wspomnień.

                                                                                   

Bezpłatna wystawa do pobrania.