W roku szkolnym 2017/18 młodzież z SP w Kłódnej realizowała projekt edukacyjny pt. „Stawiam na wodę”, którego celem było upowszechnienie wiedzy nt. ochrony zasobów naturalnych. Do współpracy zostały zaproszone różne instytucje z terenu gminy Wartkowice, w tym Filia BP w Bronowie. Jednym z elementów projektu był konkurs na nadanie nazw stawom znajdującym się na terenie bronowskiego parku. Oto rezultat literackich zdolności uczniów: „Żabie oczko”, „Łabędzia przystań” i „Bobrowy raj”. Strzał w dziesiątkę! - chciałoby się rzec, ponieważ istotnie, nazwy odpowiadają charakterowi tych zbiorników wodnych.