Projekt edukacyjny promujący życie i twórczość  Marii Konopnickiej