Efektem przeżyć i emocji, jakich dostarczył autorowi pobyt w Bronowie jest obraz przedstawiający Poetkę na tle dawnego parku i dworku. Obraz można oglądać w jednej z sal bronowskiego dworku.