Rozpoczęły się długo oczekiwane prace związane z modernizacją i rewaloryzacją kompleksu parkowo – dworskiego w ramach realizacji zadania pn. "Maria Konopnicka inspiracją kulturową województwa łódzkiego. Rewaloryzacja parku w Bronowie" z Budżetu Obywatelskiego łódzkie na plus na rok 2020.

8 październik 2020 r.

 

13 październik 2020 r.

 

21-22 październik 2020 r.

 

24-27 październik 2020 r.

 

10 listopad 2020 r.

 

25 listopad 2020 r.

 

11 grudzień 2020 r.

 

14 grudzień 2020 r.

 

22 grudzień 2020 r.