Takie wnętrza należą do rzadkości i nastrajają do wspomnień.